Tjenester

Aktiva bistår bedrifter med regnskapstjenester, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap, rapporteringer, økonomisk analyse, prosjektregnskap, budsjettering og finansiell rådgivning.  

Som forhandler av økonomisystemet Tripletex bistår vi kunder
i gang med nytt økonomisystem.

 • Regnskapstjenester
 • Lønn
 • Årsoppgjør
 • Rapportering
 • Budsjettering og rådgivning
 • Support og opplæring

REGNSKAPSTJENESTER

Du bestemmer selv hvor mye
du ønsker å gjøre 

Aktiva sitt brede tjenestetilbud og kompetanse gir deg fleksibilitet til å velge hvilke funksjoner du vil utføre selv og hvilke du vil ha bistand til. Ved bruk av økonomisystemet Tripletex kan du som kunde gjøre mye av regnskapsarbeidet selv. Du kan f.eks fakturere, registrere og betale leverandørfakturaer fra systemet. Vi som regnskapsfører tar oss av avstemming og dokumentasjon, kvalitetssikring og rapportering.

LØNN

Kjør lønn i henhold til
gjeldende regler

Lønn kan være et stort og komplisert område som mange ønsker å sette bort til regnskapsfører.
Aktiva har lang erfaring fra lønnsområdet og holder oss oppdatert på gjeldende lover og regler rundt lønn.

Selv om lønn er et stort og komplisert område så kan du som kunde allikevel gjøre en del av dette arbeidet ved å bruke Tripletex. Vår oppgave blir å kvalitetssikre lønnskjøring og sikre at det blir forsvarlig utført i henhold til gjeldende regler.

ÅRSOPPGJØR

Vi tar årsoppgjøret for deg

Årsoppgjøret er for mange både tidkrevende og komplisert. Det er mange skjemaer som skal fylles ut, i tillegg til dette er regelverket i stadig endring. Særlig gjelder dette skattereglene. Vi utfører følgende tjenester knyttet til årsoppgjøret:

 • Næringsoppgave med vedlegg
 • Resultat og balanse
 • Utarbeidelse av styrets årsberetning
 • Skattemelding
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Årsoppgjørsdisposisjoner og aksjeutbytte
 • Skatteberegning
 • Generalforsamlingsprotokoll

RAPPORTERING

Få en oversiktlig rapport

Prisolve er et rapporteringsverktøy vi kan tilby for å lage tilpassede rapporter til din bedrift. Dette er spesielt godt verktøy knyttet til prosjektrapporter, men kan også brukes til vanlige resultat og balanserapporter.

Dersom det er ønskelig tilbyr vi grafiske fremstillinger av dataen med mange forskjellige diagramtyper. Dette gjør at du enklere kan visuelt fremvise tallgrunnlaget på en pedagogisk og elegant måte. Som kunde har du også tilgang på nøkkeltallsrapporter og tradisjonelle rapporter på kontonivå.

BUDSJETTERING

Et budsjett er et viktig verktøy

Å lage et budsjett er et viktig verktøy for å kunne ha god økonomistyring og sørger for at bedriften har god likviditetskontroll. Budsjettet brukes til å ha godt sammenligningsgrunnlag mot regnskap. Med budsjett oppnår man god kontroll på om selskapets inntekter og kostnader er fullstendig og innenfor det som er budsjettert.

Blant våre tjenester innen budsjettering finner du:

 • Resultatbudsjett og prognoser
 • Balansebudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Lønnsomhetsanalyser og regnskapsanalyse

SUPPORT OG OPPLÆRING 

Vi gir deg opplæring i regnskapsprogrammet og hjelper deg videre

Som godkjent forhandler av økonomisystemet Tripletex så bistår vi kundene med opplæring i bruk av systemet. Vi har lang erfaring på systemet og kan gi opplæring i fakturering, registrering og betaling av leverandørfaktura, prosjektstyring og rapportering.

Vi hjelper også kunder å komme i gang med betaling fra systemet,
KID på faktura og integrasjoner mellom andre systemer og Tripletex.

Vi har mulighet for oppkobling via Teamviewer eller Teams og
kan på den måten enkelt gi deg den supporten du trenger.

RÅDGIVNING

Som din regnskapsfører
blir vi også din rådgiver

Aktiva har erfaring med rådgivningstjenester innenfor regnskap og økonomi. Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Kapitalendringer
 • Skatterådgivning
 • Finansiell rådgivning
 • Styrerapportering
 • Firmaetablering og valg av selskapsform
 • Avvikling

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

ok@aktivaokonomi-as.no

+ 47 959 80 371

Hangarveien 21, 3241 Sandefjord

M-F: 08:00-16:00