God økonomistyring

krever god regnskapskompetanse og et godt økonomisystem

Om AKTIVA ØKONOMI

Aktiva Økonomi AS er et autorisert regnskapsbyrå med 3 ansatte som holder til i moderne lokaler på Torp i Sandefjord. Aktiva bistår bedrifter med regnskap og økonomitjenester fra A-Å.

Tripletex økonomisystem

Aktiva er godkjent forhandler av Tripletex. Tripletex er et komplett skybasert økonomisystem som enkelt kan tilpasses din bedrifts rutiner.
Les mer om økonomisystemet her

En hverdag
med oversikt

Aktiva har bred erfaring innenfor regnskap og økonomi. Selskapets ansatte er utdannet som revisor og autorisert regnskapsfører. Vi kan gi deg tryggheten du trenger.

Kundegrupper

Aktiva sikter seg mot små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder innen flere bransjer, og opparbeidet bred kompetanse innenfor bygg- og anleggsbransjen.
Ta kontakt med oss for et møte.

Hva tilbyr vi?

Ved å bruke oss som din regnskapsfører er vi også din økonomiske rådgiver.

Regnskapstjenester

Årsoppgjør og ligningspapirer

Lønn

Rådgivning

Hvorfor bytte til Tripletex økonomisystem?

Det er timene og produktene du lever av. Har du prosjektverktøyet til å ha kontroll på bunnlinjen?

Skal bunnlinjen bli noe å glede seg over, er det avgjørende at du har total kontroll over timer og kostnader med et effektivt prosjektverktøy. Med Tripletex har du full oversikt over alle bedriftens prosjekter til enhver tid.

 

Noe for deg?

Bedrifter i alle størrelser kan benytte seg av Tripletex økonomisystem

Aktiva er godkjent forhandler av Tripletex. Tripletex er et komplett skybasert økonomisystem som enkelt tilpasses behovene til din bedrift.

Tripletex har alt i ett økonomisystem som består av:
Faktura, regnskap, lønn, reiseregning, timeføring og betalinger.

F.A.Q.

Ofte stilte spørsmål

Må jeg ha autorisert regnskapsfører for mitt selskap?

«Det er ikke lovpålagt å ha egen autorisert regnskapsfører. Alle næringsdrivende er allikevel lovpålagt å bokføre regnskapet etter norsk regnskapsstandard samt følge lover og regler.

Aktiva Økonomi legger til rette for at du som kunde kan velge hvilke funksjoner du vil utføre selv og hvilke du vil ha bistand til. Ved bruk av økonomisystemet Tripletex kan du som kunde gjøre mye av regnskapsarbeidet selv. Du kan f.eks fakturere, registrere og betale leverandørfakturaer fra systemet. Vi som regnskapsfører tar oss av avstemming og dokumentasjon, lovpålagt rapportering og kvalitetssikring av regnskapet.

Må jeg ha eget prosjektregnskap for mine prosjekter?

Bokføringspliktige som utfører fysisk rettet bygge- eller anleggsoppdrag, samt verftsindustri (ikke mekanisk industri) skal føre prosjektregnskap over oppdrag for egen eller andres regning når anbudspris/anslått omsetningsverdi overstiger kr 300 000, eksklusiv merverdiavgift.

Om en ikke har prosjekter som overstiger grensen på 300 tusen så kan det allikevel være en fordel å ha prosjektregnskap. Med Tripletex prosjektmodul så blir det enkelt å føre prosjektregnskap og til enhver tid ha full oversikt over inntekter og kostnader på prosjektet.

Med Tripletex sin unike mobilløsning kan prosjektdeltakere føre timer og kostnader på prosjektene mens de er ute på oppdrag, og du kan betale regninger og sjekke fakturaoversikten uansett hvor du er i verden. Du har alltid oppdaterte tall tilgjengelig.

Tripletex sin prosjektmodul holder også kontroll på at alle timer blir fakturert og at alt av varekjøp er viderefakturert med påslag. Har en fastprisavtaler så kan en også legge inn fakturaplan og på den måten ha kontroll på alt blir fakturert.

Bør jeg ha et budsjett?

Å lage et budsjett er et viktig verktøy for å kunne ha god økonomistyring og sørger for at bedriften har god likviditetskontroll. Budsjett brukes til å ha et godt sammenligningsgrunnlag mot regnskap. Med budsjett oppnår man god kontroll på om selskapets inntekter og kostnader er fullstendig og innenfor det som er budsjettert.

Det er også viktig for å kunne sammenligne regnskapstall mot budsjett og på den måten kvalitetssikre at selskapet har opptjent alle inntekter de bør ha og at kostnadene er innenfor det som er budsjettert.

Blant våre tjenester innen budsjettering og rådgivning finner du:

  • Resultatbudsjett og prognoser
  • Balansebudsjett
  • Likviditetsbudsjett
  • Lønnsomhetsanalyser og regnskapsanalyse

Kontaktskjema

Har du spørsmål, eller ønsker du et møte? Kontakt oss her!